!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ekerums golfby

Välkommen till Ekerums Golfby

Låt oss presentera Ekerums Golfby för dig som hittat hit. I området finns 172 fritidshus placerade i fyra kvarter. Geografiskt finns vi ca 15 km norr om brofästet vid Ekerum Resort Öland, där det finns lägenhetshotell, restaurang och framförallt två 18-håls golfbanor - Långe Erik och Långe Jan.

Våra hus utgör bostadsrätter och det finns två bostadsrättsföreningar med ungefär lika många hus, som har varsin styrelse. Mycket är givetvis lika, men det finns smärre skillnader i t ex guider, anvisningar och stadgar. Därför har respektive förening sina separata sidor som man kan komma vidare till härifrån via länkarna till vänster.

Det är ett bekvämt och bekymmersfritt boende i golfbyn. Föreningarna sköter det mesta utvändigt såsom gräsklippning, fasadtvätt, målning och mycket annat. Vidare ingår mycket i den månatliga avgiften som
t ex försäkring, vatten, bredband och TV. Det enda man egentligen betalar själv utöver månadsavgiften är el. Husen är väl disponerade och det finns även några som valt att bo där året runt. Så även om man har sitt permanenta boende långt ifrån Öland kan man känna sig trygg i att omgivningen runt huset sköts.

Långe Jan - 18e hålet

De flesta som har hus i området spelar golf, vilket är helt naturligt med tanke på de närliggande två golfbanorna. Banorna har två skilda karaktärer, där den ena - Långe Jan - byggdes om under 2015 och representerar nu den ursprungliga Öländska naturen med stora områden av sand (waste areas) som ger en annorlunda dimension och utmaning för golfaren. Långe Erik å andra sidan har också sina utmaningar, men är en mer tradionellt designad bana. Medlemsskap kan man söka i Ekerums GK och det finns några olika varianter att välja emellan.

Naturligtvis kan man bo här utan att spela golf och för alla finns mycket annat, t ex närheten till bad och Kalmarsund, flera promenadvägar i vacker och orörd natur, Ölands alla utflyktsmål och speciella upplevelser.

Golfbyn har en speciell karaktär, är enhetligt designad efter en särskild stil och det är så vi vill att det ska vara, vilket innebär att vi håller oss till det och följer de regler som finns i de fall man vill göra förändringar av sitt hus eller omgivning.

Välkommen att besöka oss och ta en titt på vår trevliga by!

 

Ängen – ”Sandwedgen”

2017-09-21

Mark- och miljööverdomstolen har nu gett klartecken för bebyggelse på Ängen, dvs. ett område omedelbart väster om Golfbyn, mellan Golfbyn och Kalmarsund.

Kommunfullmäktige i Borgholms kommun beslutade i april 2014 att anta en detaljplan för det berörda området. Detta beslut överklagades bl.a. av Brf 1 och Brf 2 till Länsstyrelsen i Kalmar län, som beslutade i juni 2015 att upphäva kommunens beslut.

Länsstyrelsens beslut överklagades i sin tur av kommunen till mark- och miljödomstolen. Denna domstol upphävde länsstyrelsens beslut i en dom i juni 2016. Denna dom överklagades bl.a. av Brf 1 och Brf 2.

För ett tag sedan kom så mark- och miljööverdomstolens dom. Med den är det slutliga avgörandet fattat i saken och kommunens ursprungliga beslut om detaljplan gäller.

Detaljplanen för det berörda området - Sandwedgen - gäller två bebyggelseområden med en sammanlagd byggnadsarea på 1 800 kvm. Trafiken till dessa skall enligt detaljplanen ske genom Golfbyn. Golfbyvägen avses förlängas och bindas samman med Gårdsvägen som förlängs till de nya områdena. 

För de medlemmar som vill läsa mer så finns hela domen och även detaljplanen för Sandwedgen på den gemensamma hemsidan under fliken "Dokument" till vänster.

Styrelserna Brf1 & Brf2

Karta